Alıç

Crataegus orientalis


3-5 m boylanabilen, kışın yapraklarını döken, çalı veya ağaç formlu bir türdür. Gövde kahverengi-gri ve çatlaklı; dallar dikenli; dikenler genellikle uzundur ve yaprak taşırlar. Yapraklar eşkenar dörtgen biçimli veya , 3-5 x 2.5-4 cm, 3-7 derin loblu, her iki yüzü basık gri , taban ; sap 5-15 mm uzunluktadır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz aylarında; , 4-10 çiçekli, sık, yoğun beyaz, ; çiçekler 15-20 mm çapta; 4-5 mm, üçgen biçimli, , meyvelenme sırasında geriye bükülmüş; 5 adettir. Meyve kırmızımsı-portakal rengi, küremsi, 2 cm çapa kadar, eser miktarda veya ; tohumlar 5 adet ve sert kabukludur.
Yeni gözlem bildirÇankaya / Ankara - Mayıs 2019 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Crataegus orientalis Pall. ex M. Bieb.
Sinonimler

- Crataegus laciniata auct.
- Crataegus odoratissima Hornem.
- Crataegus sanguinea Schrad.
- Mespilus odoratissima Andrews
- Phaenopyrum schraderianum (Ledeb.) M.Roem.
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Crataegus cins adı Yunancada `güç` anlamına gelen kratos kelimesi ile `keskin` anlamına gelen akis kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; bazi türlerinin keskin batıcı dikenlerini işaret ettiği sanılmaktadır. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Crataegus orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm