Kandil çiçeği

Veronica gentianoides


Çiçekli dalları 5-60 cm boylanabilen, sürünücü, nadiren toprak üstüne serili gelişen, çok yıllık, otsu bir türdür. Çiçek taşıyan dallar çatallanmayan, dik, genellikle , çiçek kuruluna doğru seyrek ; dallanmış ve 4-7 mm çaptadır. Yapraklar genişçe , 15-80 x 3-15 mm, kalın veya köselemsi, parlak, yaprak orta damarı sıklıkla beyazımsı; ; kenar kıkırdağımsı, tam kenarlı veya düzensiz ince dişli; dip yapraklar sıklıkla sıkışık rozet şeklinde, saplı, tabanda ve kınlı, genellikle ; gövde yaprakları daha küçük, sapsız, 1-5 çift, daha kısa kınlı, sıklıkla ve çok kısa dür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos aylarında; salkım 10-50 çiçekli, tabanda sıklıkla tohum çiçekli ve li, yoğun ; çiçek sapı 5-15 mm, nin 1-3 katı uzunlukta; çanak 2-3.5 mm, loblar 4; koyu veya soluk mavi, 8-16 mm çapta; 4-8 mm uzunluktadır. Mevye kapsül; dairemsi, 4-7 x 5-7 mm, genellikle çanaktan taşan, genellikle , çentikli; tohumlar çok sayıda, dairemsi-eliptik, 1.8-2.4 x 1.5-2 mm, yassı ve pürüzsüzdür.
Yeni gözlem bildirŞavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1000-3600 m yükseklikler arasında; ormanlar, nemli çayırlıklar, meralar, ıslak alanlar ve taşlık alpin yamaçlarda doğal olarak yetişirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Veronica gentianoides Vahl
Sinonimler

- Veronica gentianoides
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Veronica cins adı 1500´lerin sonunda Carl Linnaeus tarafından, bu gruptaki bitkiler için birçok Avrupa dilinde veronica adının var olan yaygın kullanımına dayanılarak seçilmiştir. İsim muhtemelen Azize Veronica´ya atfedilmektedir. Azize Veronica, çarmıha götürülürken keten mendili ile İsa´nın yüzündeki teri silmiştir; bazı kaynaklar Veronica cinsinin bazı türlerinde gözlenen desenlere bu mendilin dokusunun benzemesinden dolayı bu adı aldığını belirtmektedir.

Kaynaklar

 1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:703
 2. Listelenen kaynaklar Veronica gentianoides hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm