Kuspida

Campanula lactiflora


150 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde dik, kalın, çizgili, yoğun yapraklı, seyrek sert kıllı veya tüysüzdür. Yapraklar , ; dip yapraklar kısa saplı; gövde yaprakları, 5-9 x 2-3 cm, testere dişli ve sapsızdır. Çiçeklenme Temmuz-Eylül aylarında; çiçekler kurullarda, dik, 3-7 mm sapcıklı; yumurtamsı-mızraksı, , 5-7 x 2-3 mm, testere dişli, veya kenar ve damarları sert kıllı; genişçe çan şeklinde, 1.5-2.5 cm, 1/2-2/3´sine kadar yumurtamsı loblara bölünmüş, , beyaz, açık mavi, menekşe veya lavanta rengi; külah şekilli, çanak lobların yarı boyunda; kısa, gömülü; 3, kadar uzundur. Meyve kapsül, dik, külah şekilli, 7-8 x 6 mm, veya sert kıllıdır ve tepeden 3 küçük gözenekle açılır; tohumlar dikdörtgenimsi, 1 x 0.6 mm, düz, açık kahverenkli, dar soluk kenarlıdır.
Yeni gözlem bildirMaçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

600-2440 m yükseklikler arasında; ormanlar, çalılıklar ve sub-alpin çayırlıklarda yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Campanula lactiflora M.Bieb.

Etimoloji ve kısaltmalar

Campanula {Latince}: küçük çan. Lactiflora Latincede `süt` anlamına gelen lact kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen flora kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.

Kaynaklar

 1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:56
 2. Listelenen kaynaklar Campanula lactiflora hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm