Çayır keteni

Linum hypericifolium


30-70 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, 2-5 mm çapta, borumsu, içi boş, üst kısımları , alt kısımları dür. Yapraklar sap boyunca genişçe , , 28-58 x 5-17 mm, tabanda , 5-7 damarlı, salgısız seyrek dür. Çiçeklenme Haziran-Temmuz ayları arasında; çiçek kurulları , 3-5 cm çapta, sık ve çok çiçekli; dış mızraksı, 7-9 mm, , üst yarısı veya üçte biri siyahımsı ve kenarlı; gül rengi, pembe veya açık mor, 25-33 mm, dipte 1/4 veya 1/3`üne kadar gittikçe incelen formdadır. Meyve kapsül şeklinde ve 6 mm´dir.
Yeni gözlem bildirŞavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1700-2500 m yükseklikler arasında; orman altları, çalılık alanlar, çayırlıklar ve taşlık alanlarda doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Linum hypericifolium Salisb.
Sinonimler (Tam liste)

- Cathartolinum hypericifolium Small

Etimoloji ve kısaltmalar

Linum Yunancada `keten bitkisi` anlamına gelen linon kelimesinden türetilmiştir. Hypericifolium Latincede `kantaron` anlamına gelen hypericum kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; türün yapraklarının kantaron yapraklarına benzerliğine işaret eder.

Kaynaklar

 1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:2 Page:441
 2. Listelenen kaynaklar Linum hypericifolium hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm