Doğu ladini

Picea orientalis


35 m boylanabilen, kozalaklı bir türdür. Gövde yoğun dallanmış; dallar gövdeye çevrel dizili; genç filizler dür. Yapraklar koyu yeşil, basık, dört köşeli ve dur. Erkek kozalaklar önceki yıl sürgünlerindeki iğne yaprakların koltuğunda, elipsoid, ~ 1 cm ve pembe renkte; dişi kozalaklar bir önceki yıl sürgününün ucunda, 7-10 x 1-3 cm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirOran / Ankara - Haziran 2011 © Ahmet Demirtaş


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

(50-) 1000-2000 m yükseklikler arasında; karışık ormanlarda, sıklıkla dominant ağaç olarak yetişir.

Sınıflandırma

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Picea orientalis (L.) Peterm.
Sinonimler

- Abies orientalis (L.) Poir.
- Abies wittmanniana Voss
- Picea withmanniana Carrière
- Pinus orientalis L.
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Picea cins adının Latincede `reçine` anlamına gelen pix kelimesinden türetildiği sanılmaktadır. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Davis, 1965, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:1 Page; 69
 2. Listelenen kaynaklar Picea orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm