Gür çançiçeği

Campanula stricta


En çok 50 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler yatık veya dik, yapraksı, basit veya tabandan dallanmış, ±gürbüz ve yüzeyi dür. Alt sap yaprakları , , 3-6 x 0.4-1 cm boyutlarda, tam kenarlı veya kenarları küt dişli, yaprak sapına doğru kademeli olarak daralmıştır ve sap 4 cm`dir; üst yapraklar , , sapsızdır. Çiçeklenme Haziran-Eylül aylarında; çiçekler dik, sapsız, yaprak ile dal arası seyrek başağımsı kurullarda veya tekil terminal; loblar üçgen biçimli veya şeritsi - mızraksı, , dik, yüzey , sert kıllı veya ; çanak uzantılar dokulu, çiçek gelişimi ardından şişik, u tamamen gizler durumda; silindirik-huni şeklinde, 15-25 mm uzun, 1/3`ünden bölünmüş, veya , mavi-menekşe, derin mavi veya nadiren beyaz renkte; ± dışa taşmış; 3 parçalıdır. Kapsül meyve külah şekilli, 5-7 x 4-5 mm boyutlarda; tohumlar dikdörtgenimsi, kahverengi renktedir.
Yeni gözlem bildirKartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli - Mart 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1200-3050 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlarda gelişirler.

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Campanula {Latince}: küçük çan. Stricta {Latince}: yassı, bastırılmış, sıkıştırırlmış.

Kaynaklar

 1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:42
 2. Listelenen kaynaklar Campanula stricta hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm