Kazteresi

Arabis alpina


10-20 cm boylanabilen, toprak yüzeyinde ile yayılan, çok yıllık, otsu bir türdür. Taban yaprakları değişken, genellikle , saplı veya sapsız, görece dişli kenarlı; gövde yaprakları genellikle , dip kısmı ; tamamı yoğun veya seyrek -dür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; dikdörtgenimsi, 2.5-4 × 1-2 mm boyutlarda, karşılıklı yanal çiftin tabanı belirgin torbamsı; beyaz, ıspatulamsı-ters yumurtamsı 5-8 × 2-3.5 mm boyutlarda, ; başına 34-50 tane; 0 .3-0.6 mm; 3-5 mm boyda; dikdörtgenimsi ve 0.7-1.2 mm boyutlardadır. Meyveler baklamsı, yukarı doğru yükselir şekilde veya yayılı, 1.7-3.5 × 10-17 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirEğriova Yaylası / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2400 m yükseklikler arasında; kireçtaşı kayaların çatlaklarında, dere boylarında, kalkerli alpin çayırlıklarda, moloz yığınları veya söğüt çalılıkları bulunan yamaçlarda yetişirler.

Sınıflandırma

Kısa kısa...

Türkiye'de iki alttürü bulunmaktadır:

    1. Alt yapraklar gittikçe incelir şekilde, belirgin sap yok, kenarlar genellikle 4 dişten daha; çiçek sapı düz, dik veya yayılı ...subsp. alpina

    1. Alt yapraklar belirgin saplı, tam kenarlı veya 2-4-dişli; çiçek sapı yay gibi bükülmüş ve kıvrımsız ...subsp. brevifolia

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Arabis alpina L.
Sinonimler

- Arabis alpina
- Arabis albida
- Arabis alpina var. albida
- Arabis alpina var. glabrata
- Arabis caucasica
- diğer sinonimler...
İngilizce

Alpine Rockcress

Etimoloji ve kısaltmalar

Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 1. Davis, P. H. (1965). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:1. Edinburgh University Press.
 2. Arabis alpina in flora of North America @ efloras.org. (n.d.). eFloras.org Home. https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200009208
 3. Listelenen kaynaklar Arabis alpina hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm