Küşne

Vicia ervilia


8-70 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, veya eser miktarda basık-dır. Yapraklar tüysü birleşik, uç kısmı sivri; yaprakçıklar 8-15-çift, 5-15 x 1-3 mm boyutlarda, hemen hemen ile arası formda; yarı oksu ve uzun-dişlidir. Çiçeklenme Mart-Haziran ayları arasında; çiçek kümesi sapı 1-4-çiçekli, çiçeklere kadar veya daha uzunca, ancak yapraklardan daha kısa; çiçekler 7-12 mm, leylak rengi, pembe, soluk sarı veya beyaz renkte; çanak 5-7 mm, ± basık-, ağız eğik (asimetrik), dişler tüpten daha uzunca, birbirlerine eşit, biz şeklinde; geriye bükük değil; kayık şeklindedir. Baklamsı meyve dikdörtgenimsi-şeritsi, 12-25 x 3-5 mm boyutlarda, küçük çıkıntılı veya tesbihimsi görünümde, az derecede ; tohumlar 2-4 adet ve tohum göbeği çok kısadır.
Yeni gözlem bildirBademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1700 m yükseklikler arasında; meşe çalılıkları, taşlık yamaçlar, döküntüler, tarlalar, üzüm bağları ve yol kenarlarında; Akdeniz ülkelerive Güney Batı Asya'da doğal gelişim gösterirler. Türkiye'de doğal, yetiştirilmiş ve doğallaşmış olaral gelişirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Vicia ervilia (L.) Willd. [excluded]
Sinonimler

- Vicia ervilia
- Ervum ervilia
- diğer sinonimler...
İngilizce

Blister Vetch

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Etimoloji ve kısaltmalar

Vicia {Latince}: burçak, küşne tohumu. Ervilia Latincede `burçak/küşne tohumu` anlamına gelen ervum kelimesinden türetilmiştir. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1967-1988). Flora of Turkey and the east Aegean Islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Vicia ervilia hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm