Boz şavlak

Phlomis armeniaca


60 cm kadar boylanabilen, otsu bir türdür. Yapraklar basık kısa tüylü, alt kısmı ± veya beyazımsı dür; dip yapraklar 2-10 x 0.8-2 cm boyutlarda, , , tabanı , kenarlar belli belirsiz ince dişli veya ince testere dişlidir ve yaprak sapı 7 cm'ye kadar uzundur. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek yaprakları şeritsi-mızraksı, kısaca saplı veya sapsız, her çiçek kurulu başına 1-2 adettir; çiçek kurulu halka dizilimli, 2-5 sıra, birbirinden ayrık veya üst ± yoğun ve 4-10 çiçeklidir; biz şeklinde, 3-10 mm uzunlukta, lerle kaplıdır; çanak 13-17 mm uzunlukta, basık veya yayılı lerle kaplıdır; çanak dişler mızraksı, ve 4-6 mm uzunluktadır; sarı renkte ve 25-35 mm uzunluktadır. Meyve sert kabuklu ve dür.
Yeni gözlem bildirSarıoba / Polatlı / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

800-2350 m yükseklikler arasında; çam korulukları, bozkırlar, kuru kireçtaşı kayalıklar, mısır ve nadas tarlalarında doğal yayılış gösterebilir.

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Phlomis eski Yunancada 'alev' anlamına gelen phlox kelimesinden türetilmiştir; bitki yapraklarının eskiden fitil olarak kullanılmasına işaret eder.  Armeniaca {Latince}: Ermeni, Ermenistan`dan gelen.

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Phlomis armeniaca hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm