Bozkırdeğneği

Asyneuma lobelioides


30-60 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler ortadan dallanmış, 1-2 mm çapta, kısaca veya nadiren dür. Yapraklar tabanda rozet dizilimli, alt gövde yapraklarına benzer, 4-5 x 0·7-1 cm boyutlarda, şeritsi-mızraksı, nadiren yumurtamsı, , taban 4-5 cm yaprak sapına daralmış şekilde, düzensiz dişli, dalgalı, nadiren tam kenarlı, yüzey veya kısaca dır; sap yaprakları bir kaç adettir. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasındadır; çiçekler seyrek başağımsı çiçek kurullarındadır; çiçek sapı 4-10 mm uzunluktadır ve çiçek gelişimi sonrası yukarı doğru kıvrılır; çanak loblar mızraksı, 2-3 x 0·5 mm boyutlarda, kıvrımsız/dimdiktir; loblar 9-10 x 1.5 mm boyutlardadır; 3 parçalıdır. Kapsül meyve yumurta biçimli-dikdörtgenimsidir ve 5-7 x 3-4 mm boyutlardadır, sıklıkla uç kısmın altı büzüktür ve 3 gözeneklidir; tohumlar yumurta-elipsoid biçimli ve 1.2-1.5 x 1 mm boyutlardadır, yüzey kahverengi ve parlaktır.
Yeni gözlem bildirÇayan / Sungurlu / Çorum - Haziran 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

800-2700 m yükseklikler arasında; boylu ardıç (Juniperus excelsa) orman açıklıklarında, bozkırlarda ve taşlık yamaçlarda doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Asyneuma lobelioides hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm