Çalı sütotu

Polygala myrtifolia

(Mersin yapraklı sütotu)

3 m kadar boylanabilen, uygun koşullarda herdem yeşil, yere yayılı çalı veya tek gövde ağaççık olarak gelişebilen odunsu bir türdür. Genç gövdelerde çok sayıda kısa, ince ve kıvrımlı tüy bulunur; buna karşın yaşlı dallar tüysüzdür. Yapraklar 15-40 x 5-20 mm boyutlarda, oval veya formda ve sıklıkla tüysüzdür. Çiçekler baklagilimsidir, düzensiz grupludur ve dalların uç kısmındadır, her biri 12-18 x 7-13 boyutlardadır; çanak yapraklar 5 adettir, eflatun veya açık mor renktedir, içte kalan 2΄si taç yaprağı görünümündedir, daha büyüktür ve kanat şeklinde açılmıştır; taç yapraklar 3 adettir, beyaz veya soluk açık mor renkte ve düzensiz bordo lekelidir, tüm taç yapraklar fırçamsı bir çıkıntı oluşturacak şekilde en alttaki taç yaprak ile bütünleşmişlerdir, bütünleşik yaprak kanatlardan daha kısadır; 8 adettir, birarada ve tüp şeklinde bütünleşik taç yaprağa kaynamışlardır; tepesel gözeneklere açılır; ve 2 bölmelidir. Kapsül meyve 8-10 x 8-10 mm boyutlardadır, daireseldir ve uç kısmı çentiklidir; tohumlar 2 adettir, yaklaşık 4.5 mm boydadır ve yüzeyleri kısa tüylerle kaplıdır.

Yeni gözlem bildirBostanlı / İzmir - Kasım 2019 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Polygala myrtifolia L.
Sinonimler

- Polygala pinifolia Poir.
- Psychanthus grandiflorus Spach
- Psychanthus myrtifolius (L.) Spach
- Psychanthus myrtifolius (L.) Raf.
- diğer sinonimler...
İngilizce

Myrtle-Leaf Milkwort

Etimoloji ve kısaltmalar

Polygala cins adı Yunancada `çok` anlamına gelen poly- öneki ile `süt` anlamına gelen gala kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; bu cins bitkilerinin ineklerde süt verimini tetiklediğine inanılmasından dolayı bu şekilde adlandırıldıkları düşünülmektedir. Myrtifolia Yunancada `yaban mersini` anlamına gelen myrt/myrtos kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; tür yapraklarının yaban mersini yapraklarına benzerliğine işaret eder. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 1. Atlas of Living Australia. (n.d.). Profile. Profile collections | Atlas of Living Australia. https://profiles.ala.org.au/opus/weeds-australia/profile/Polygala%20myrtifolia
 2. Polygala myrtifolia. (2020, January 10). Tree SA | Your guide to South African trees. https://treesa.org/polygala-myrtifolia/
 3. Factsheet -polygalaceae. (n.d.). Lucidcentral https://keyserver.lucidcentral.org/key-server/data/04030b04-0102-4b0c-8e07-0e0105010a0f/media/Html/Polygalaceae.htm
 4. Listelenen kaynaklar Polygala myrtifolia hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm