Bıyık geveni

Astragalus melanophrurius


Diğer geven türlerine görece dik gövdelerle gelişen, gövde yüzeyi basit beyaz lerle kaplı, çok yıllık, endemik bir türdür. Yapraklar 15-25 cm uzunlukta ve tüysü bileşik formdadır; yaprakçıklar 15-25 çift, şekilde, uçludur; üst yüzeyleri , alt yüzeyleri ± yayılı basit-beyaz-dür; 12-20 mm uzunlukta ve üçgenimsi-mızraksı formdadır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulları seyrek 2-6 çiçekli salkım yapıdadır; 8-15 mm uzunlukta ve şeritsidir; 3-4 mm uzunlukta ve şeritsidir; 11-15 mm uzunlukta, borumsu ve uzun beyazdür; dişler 4-8 mm uzunluktadır; sarı, bazen beyaz renktedir; 26-35 mm uzunlukta ve dür. Baklamsı tohumlar 15-18 x 11-14 mm boyutlarda, yumurta biçimli, yassı veya yassımsı, buruşuk ve uzun basit dür; tohumun gaga kısmı 4-8 mm çapta ve düzdür.
Yeni gözlem bildirHacıtuğrul / Polatlı / Ankara - Mayıs 2020 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

900-1600 m yükseklikler arasında; bozkırlar ve tarım tarlalarının kıyılarında gözlenebilirler.

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Astragalus cins adı Yunancada `topuk kemiği` anlamına gelen astragalos kelimesinden türetilmiştir; tohumlarının şekline işaret ettiği sanılmaktadır.

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Astragalus melanophrurius hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm