Kır korungası

Onobrychis oxyodonta


20-60 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler yere serili veya yukarı doğru yükselir şekilde gelişir. Yapraklar 5-8 çift yaprakçıklı tüysü birleşik yapıdadır; yaprakçıklar , her iki yüzeyi veya üst kısmı neredeyse tüysüzdür; bitişik, zarsı ve kenarları kirpiklidir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçek kümesi sapı yapraklardan 2-4 kat daha uzundur; salkım çiçek kurulu yumurtamsı-dikdörtgenimsi formda, az veya çok-çiçeklidir ve çiçek gelişimi ardından daha da genişler; 4-6 mm uzunlukta, veya nadiren ± tüysüzdür, dişler tüp boyunun 1.5-3 katı uzunluktadır; pembedir ve daha koyu pembe çizgileri vardır; 7-9 mm uzunluktadır; lar 2-4 mm uzunluktadır; 6-8 mm uzunluktadır. Meyve 4-5 mm uzunluktadır, yüzeyi kısa basık dür, sorguç ve tablasında kısa sert dikenleri vardır.
Yeni gözlem bildirBademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

200-2000 m yükseklikler arasında; yol kenarları, makilikler, bozkırlardaki kireçtaşı tepeler, nadas tarlaları, sedir-çam korulukları, kumluk alanlar ve yamaçlarda doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Onobrychis oxyodonta Boiss.
Sinonimler

- Onobrychis bithynica Širj.
- Onobrychis oxyodonta subsp. bithynica (Sirj.) Ponert
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Onobrychis cins adı Antik Yunancada 'eşek' anlamına gelen ónos (ὄνος) ve 'açgözlülükle yemek' anlamına gelen brýkein'den (βρύκειν) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir; bu bitki çinsinin memeli otçullarca yem bitkisi olarak beğeni ile tüketildiğine işaret eder.  Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1962). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Onobrychis oxyodonta hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm