Oklu şalba

Salvia glutinosa

(Yapışkan adaçayı)

Yaklaşık 1 m kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Gövdeler diktir ve yukarı kısımları dallanmıştır; yüzeyleri, ± yoğun -dir. Yapraklar basit, 8-14 x 5-11 cm boyutlarda, formdadır; kenarları testere dişlidir; damar boyları seyrek dür ve sapsız salgı bezleri bulunur; yaprak sapı ~ 7-11 cm uzunluktadır. Çiçeklenme Temmuz-Ekim ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulları halka dizilimlidir ve herbiri 4-6 çiçeklidir, çiçekler birbirinden ayrıktır; yumurtamsı formda ve ~ 10 x 6 mm boyutlardadır, ayrıca bulunur; çiçek sapı ~ 5 mm uzunlukta ve dikleşmiş durumdadır, sap meyveye doğru biraz daha uzar; çanak borumsu veya çan şeklinde ve ~ 12 mm uzunluktadır, meyvelenmeda ~ 17 mm'ye uzar, yüzeyler yoğun -dir; 30-40 mm boydadır ve sarı renktedir, bazı kısımlarında kahverengimsi izler bulunur; 1 dişli ve ± düzdür; tüp dışa taşmış, düz ve ~ 15 mm uzunluktadır, iç kısmıdir; üst dudak oraksıdır; iki çiçektozu kesesini birbirine bağlayan kısım üstte daha uzundur üreyimli keseyi taşır, altta daha kısadır ve değişik şekilli kısır bir keseyi (Tip B) taşır. Sert kabuklu küçük meyve yumurtamsı-üç köşeli formda ve ~ 3.5 x 2 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirBıçkıyanı / Kaynaşlı / Düzce - Ekim 2020 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

780-2360 m yükseklikler arasında; yaprak döken ormanlar, çalılıklar ve çam ormanları içide nemli alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Salvia glutinosa L.
Sinonimler

- Drymosphace glutinosa (L.) Opiz
- Glutinaria acuminata Raf.
- Glutinaria glutinosa (L.) Raf.
- Sclarea glutinosa (L.) Mill.
- diğer sinonimler...
İngilizce

Sticky Sage

Etimoloji ve kısaltmalar

Salvia Latincede 'kendini iyi ve sağlıklı hissetmek, sağlık, iyileşmek' anlamına gelen salvere sözcüğünden türetilmiştir; ayrıca salus 'sağlık, refah, refah veya kurtuluş' anlamındadır; bitkinin iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Salvia glutinosa hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm