Kuş remilotu

Spergularia media


5-40 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler boylu boyunca veya çiçeklendiğinde -dür; yaşlı gövdeler gürbüz ve odunsudur. Yapraklar etli, seyrek demetler halinde ve dur; genişçe üçgen biçimlidir ve değildir. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos aayları arasında gerçekleşir; 4-6 mm uzunluktadır; beyaz veya pembedir, boyları a eşit veya biraz daha uzundur; ler 10 adettir. Kapsül meyve 7-9 mm uzunluktadır ve çanaktan dışarı taşar. Tohumlar 0.7-1 mm uzunlukta ve koyu kahverengidir; yüzeyler pürüzsüz veya dir; genellikle kanatlıdır, kanat kenarı tam veya hafifçe bölünmüştür.
Yeni gözlem bildirAkliman / Sinop - Ekim 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi yakınlarında; deniz kenarlarında, tuzlu bataklıklarda ve iç kısımlarda tuzlu alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Spergularia media (L.) C.Presl
Sinonimler

- Arenaria maritima All.
- Buda media (L.) Desv.
- Lepigonum marginatum (DC.) W.D.J.Koch
- Spergularia marginata (DC.) Kitt.
- Spergularia maritima (All.) Chiov.
- diğer sinonimler...

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Etimoloji ve kısaltmalar

Media {Latince}: orta kılıf, ara katman. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Spergularia media hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm