Kirveotu

Teucrium orientale


20-50 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür; yaprak, çiçek ve gövde yapısı olarak oldukça değişkenlik gösterir. Gövdeler odunsu bir kökten dik olarak yükselir; , veya dir. Yapraklar neredeyse sapsızdır; 2 veya 3 lobludur; loblar şeritsi formda ve yeşilimsi renktedir, kenarları kıvrıktır; veya dür. Çiçeklenme Haziran-Eylül ayları arasında gerçekleşir; çiçekler birleşik salkım kurullardadır; çiçek yaprakları parçalıdır ve 1-3 çiçek kümesi sapından daha kısadır; çiçek sapı çanaktan daha uzuncadır; çanak 4-6 mm uzunlukta ve çan şeklindedir, çanak dişler üçgen biçimli-mızraksı formda, düz uçlu ve tüpün 1/3-2/3 kadar uzunluğundadır; mavimsi leylak rengidir, genellikle çanağın 3 katı kadar uzunluktadır; taç dudağı kadar uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirHasan Dağı / Aksaray - Temmuz 2017 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Kısa kısa...

Türkiye'de yayılı 3 varyetesi gözlenmektedir:

1. Bitki tüysüz veya neredeyse tüysüzdür ...var. glabrescens

1. Bitki belirgin tüylüdür

2. Gövde kısa havlıdır, tüyler bazen çiçeklenme ile birlikte uzar ...var. puberulens

2. Ana gövde kaba tüylüdür; tüyler uzun (çok hücreli) ve kısa (tek hücreli) ...var. orientale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Teucrium orientale L.
Sinonimler

- Melosmon orientale (L.) Raf.
- Teucrium nivale Boiss.
- Teucrium orientale subsp. orientale
- diğer sinonimler...
İngilizce

Oriental Germander

Etimoloji ve kısaltmalar

Teucrium cins adı Yunanca teukrion kelimesinden türetilmiştir ve Truva Prensi Teucer ile ilişkilendirilir. Orientale Latincede 'doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen' anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Teucrium - Trees and shrubs online. (n.d.). Google. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tAoMsC7wVQgJ:https://treesandshrubsonline.org/articles/teucrium/+&cd=5&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
 3. Listelenen kaynaklar Teucrium orientale hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm