Yelotu

Ceratocephala falcata


Yeni gözlem bildirBoğazkale / Çorum - Mart 2021 © Serdar Ölez


Gözlemler

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ceratocephala falcata (L.) Pers.
Sinonimler (Tam liste)

- Anemone cynosurus Griff.
- Ceratocephala furfurascens Pomel
- Ceratocephala incurvus Steven
- Ceratocephala reflexus Steven
- Ranunculus falcatus L.

Etimoloji ve kısaltmalar

Falcata `oraksı´ anlamına gelen Latince falcatus kelimesinden türetilmiştir; falcatus `orak´ anlamına gelen, falx kökünden türemiştir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Ceratocephala falcata hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm