Hıtır

Polypogon monspeliensis


6-65 cm boylanabilen, tekil veya gevşek kümeler halinde gelişen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde pürüzsüz ve tüysüzdür, dik veya eklemlerinden dar açılı olarak yükselir, 3-5 eklemlidir. Yaprak kını (sapı saran kısım) tüysüzdür, en üst kısımdakiler bazen şişiktir; 2.5-10 mm uzunluktadır; yaprak ayası 0.5-15 cm x 1-7 mm boyutlarda, şeritsi formda ve dur, her iki yüzde yüzeyler dür. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu 1-10 x 0.5-3 cm boyutlarda birleşik salkımdır, silindirik veya dikdörtgenimsidir, bazen lobludur, yeşilimsi renktedir. 2-2.7 mm boyutlardadır; nın uç kısmı , kenarları kirpiklidir, sırt kısmında özellikle in alt yarısında birkaç oldukça gürbüz tüy bulunur; uç kısımdaki çentikten çıkar ve ~ 4-7 mm uzunluktadır; 1-1.1 mm, tüysüzdür, uç kısmı küçük dişli ve ~ 1-1.5 mm uzunlukta terminal kılçıklıdır; ler 0.4 mm boydadır. Dane 0.8-0.9 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirGölmarmara / Manisa - Haziran 2021 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1200 m yükseklikler arasında; nemli alanlar, sulanan veya döküntü topraklarda, kalkerli dağ yamaçlarında gözlenebilirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Alopecurus monspeliensis L.
Sinonimler

- Alopecurus monspeliensis
- Polypogon monspeliensis
- diğer sinonimler...

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Etimoloji ve kısaltmalar

Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Polypogon monspeliensis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm